Mededeling

Stichting Senzorg is genoodzaakt om een aantal organisatorische wijzigingen door te voeren. De samenstelling van het bestuur zal wijzigen.
Sinds 1 december 2015 is het oude bestuur niet langer actief. Inmiddels is er sprake van een interim bestuur. Het nieuwe bestuur wordt momenteel samengesteld en zal per 1 juni 2016 worden bekendgemaakt.
Tevens zal de naam van de stichting wijzigen. De nieuwe naam wordt te zijner tijd op de website bekendgemaakt.
Mocht u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen hebben dan kunt u een e-mail sturen naar onze Raad van Toezicht op :
raadvantoezicht@senzorg.nl

Wij hopen jullie hiermee voldoende te hebben ge´nformeerd. Onze excuses voor het ongemak.
Mevrouw S. Reijnders
Raad van Toezicht